Изисквания за опаковки на пратки

Сигурното опаковане на Вашите пратки намалява рисковете от  повреждането на стоките по време на транспорт. Опаковката трябва да бъде съобразена с естеството на стоката, и обработката ѝ с товарещи и сортиращи машини, за да пристигне до местоназначението си без увреждане. Търговската опаковка не винаги е подходяща за транспортиране, моля спазвайте следните изисквания:

Стъклени бутилки, керамика, порцелан, чупливи стоки, техника и малки пратки различни от документи

Трябва да пътуват с индивидуална опаковани с аеро фолио, няколко слоя плътна хартия или друг вид надеждна опаковка. Винаги поставяйте предметите в средата на кутията. Не оставяйте празно място в кутията за да избегнете движение на съдържанието по време на транспорта. Когато няколко предмета трябва да бъдат транспортирани в една кутия, винаги опаковайте всеки предмет поотделно и използвайте разделители между тях. Запечатайте добре всички отвори. Премахнете всички стари и ненужни етикети и обозначения. Поставете само необходимите етикети върху кутията /чупливо, стрелки и др./ така, че да са видими при обработката.