Условия за франчайз

 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФРАНЧАЙЗ НА „ФАСТО КУРИЕР“ ЕООД

1. Всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност по смисъла на търговския закон (с изключение на дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД), няма просрочени задължения към други физически или юридически лица, държавни институции и организации, след сключване на договор с “Фасто Куриер“ може да извършва дейност като франчайз партньор.

2. Служителите, които ще работят за франчайз партньора следва да са назначени на трудови договори, да преминат обучение и успешно да вземат встъпителен тест, проведен от управлението на Оператора.

3. Пощенските станции следва да са на улици с голям човекопоток, да има възможност за спиране на автомобили и товаро-разтоварни дейности.

 II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗИЯ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

Всеки партньор е длъжен да подсигури помещение за ПС със следните изисквания:

1. Партерно или на приземен етаж, без външни или вътрешни стъпала;

2. Минимална оперативна площ за работа с клиенти и съхраняване на пратки до транспортирането им – 50 кв.м.;

3. Наличие на санитарен възел в помещението;

4. Приветлив външен вид;

5. Стени в помещението – бели. Стикери, лепенки в помещението и на фасадните стъкла – само с бранда на Фасто куриер.

* Всички разходи за помещението са за сметка на търговския партньор

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ /ПС/

1. Бюро- Рецепция;

2. Посетителски столове за клиенти пред рецепция и столове за служителите;

3. Стелаж  за служебни материали, документи и консумативи;

4. Стелаж за пратки;

5. Дървен палет, за поставяне на  тежки пратки;

6. Компютърна система с реален, статичен IP адрес и лицензиран софтуер и офис пакет;

7. Интернет доставчици (2), гарантиращи стабилна и непрекъсната връзка – основен и резервен;

8. Фискален касов апарат;

9. Телефон – мобилен;

10. Електронна статична везна, сертифицирана по БДС, с възможност за претегляне на пратки с тегло до 100 кг или повече;

11. Камери за видеонаблюдение – 1бр.външна за заснемане на товаро-разтоварните дейности и 1бр. вътрешна;

Оборудването е за сметка на търговския партньор