Магазинаж

Допълнителна такса, която се начислява за непотърсени пратки престояли в офис на Оператора повече от 10 календарни дни от датата на взимане на пратката.

Магазинажът е в размер на 5 лв/ден за всеки започнати 10 килограма.

Всички цени са с включено ДДС.