Наложен платеж

Вид допълнителна услуга Пояснение Цена на услугата
Наложен платеж

Суми от НП могат да се изплащат по банков път или в брой на клиенти с договор.

На клиенти без договор сумите от НП се изплащат само в брой, срещу предоставяне на оригинална товарителница и на адреса от който е изпратена пратката.

Срок на изплащане на суми по НП: по банков път за клиенти с договор в брой в офис на ФАСТО в брой на адрес Изплащане по банков път – 1 %, но не по малко от 1 лв. с ДДС
Суми събрани до 13,00 ч. до 18,30 ч. в деня на доставка на пратката от 14,30 ч. до края на работния ден на офиса в първия работен ден следващ доставката Изплащане в брой на адрес – 2 %, но не по малко от 2,40 лв. с ДДС
Суми събрани след 13,00 ч. до 18,30 ч. в първия работен ден следващ доставката в първия работен ден следващ доставката в първия работен ден следващ доставката Изплащане в офис – 1,20 %, но не по малко от 1 лв. с ДДС
Услугата се извършва за суми до 9 998,00лв.

Всички цени са с включено ДДС.