Обработка

Вид допълнителна услуга Пояснение Цена на услугата
Обработка При обработка на пратки с повече от 10 пакета на пратка се събира допълнителна такса в
размер на 1,20 лева с ДДС за всеки пакет след десетия.
1,20 лв.

Всички цени са с включено ДДС.