Обратна разписка

Вид допълнителна услуга Пояснение Цена на услугата
Обратна разписка Услугата е валидна при предаване на обратна разписка от получателя към подателя в момента на доставката. 1,80 лв.

Всички цени са с включено ДДС.