Обратни документи

Вид допълнителна услуга Пояснение Цена на услугата
Обратен документ Услугата е валидна при предаване на обратен документ от получателя към подателя в момента на доставката. 1,80 лв

Всички цени са с включено ДДС.