Преглед и тест

Вид допълнителна услуга Пояснение Цена на услугата
Преглед и тест Доставяне на пратка, при което подателят изрично разрешава
получателя да прегледа и тества пратката при доставянето и.
Не се таксува

Всички цени са с включено ДДС.