I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФРАНЧАЙЗ НА „ФАСТО КУРИЕР“ ЕООД

1. Всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност по смисъла на търговския закон (с изключение на дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД), няма просрочени задължения към други физически или юридически лица, държавни институции и организации, след сключване на договор с “Фасто Куриер“ може да извършва дейност като франчайз партньор.
2. Служителите, които ще работят за франчайз партньора следва да са назначени на трудови договори, да преминат обучение и успешно да вземат встъпителен тест, проведен от управлението на Оператора.
3. Пощенските станции следва да са на улици с голям човекопоток, да има възможност за спиране на автомобили и товаро-разтоварни дейности.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗИЯ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

Всеки партньор е длъжен да подсигури помещение за ПС със следните изисквания:
1. Партерно или на приземен етаж, без външни или вътрешни стъпала;
2. Минимална оперативна площ за работа с клиенти и съхраняване на пратки до транспортирането им – 50 кв.м.;
3. Наличие на санитарен възел в помещението;
4. Приветлив външен вид;
5. Стени в помещението – бели. Стикери, лепенки в помещението и на фасадните стъкла – само с бранда на Фасто куриер.

*Всички разходи за помещението са за сметка на търговския партньор

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ /ПС/

1. Бюро- Рецепция;
2. Посетителски столове за клиенти пред рецепция и столове за служителите;
3. Стелаж за служебни материали, документи и консумативи;
4. Стелаж за пратки;
5. Дървен палет, за поставяне на тежки пратки;
6. Компютърна система с реален, статичен IP адрес и лицензиран софтуер и офис пакет;
7. Интернет доставчици (2), гарантиращи стабилна и непрекъсната връзка – основен и резервен;
8. Фискален касов апарат;
9. Телефон – мобилен;
10. Електронна статична везна, сертифицирана по БДС, с възможност за претегляне на пратки с тегло до 100 кг или повече;
11. Камери за видеонаблюдение – 1бр.външна за заснемане на товаро-разтоварните дейности и 1бр. вътрешна;

*Оборудването е за сметка на търговския партньор